Tăng LinkedIn Shares cho website

LinkedIn là mạng xã hội với người sử dụng chủ yếu là những thành viên chuyên nghiệp. Khác với Facebook, MySpace, Youtube thì LinkedIn chỉ tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp, hoặc các cá nhân chuyên nghiệp có nhu cầu kết nối tìm việc, tuyển dụng và tìm kiếm cơ hội.

LinkedIn Shares trong SEO được coi là Backlink LinkedIn hay Backlink Social Signals hỗ trợ rất tốt cho SEO TOP Google, không thể thiếu đối với bất kỳ người làm SEO nào

Giá: 300K/1000 Shares

Viết bình luận